Grad Sombor

Poštovani građani,

Na ovoj strani Vam je omogućen uvid u stanje vašeg predmeta putem interneta.
Da biste ostvarili uvid u stanje predmeta koji vas interesuje morate uneti broj predmeta i pristupnu lozinku za taj predmet.

Kada unesete broj predmeta i pristupnu lozinku, uvid u stanje predmeta se ostvaruje klikom na dugme Traži. Klik na dugme Poništi briše sva uneta polja.

Pretraga predmeta


Broj predmeta je jedinstveni identifikator predmeta koji svaki predmet dobija prilikom kreiranja i sastoji se od tri dela: klase predmeta, rednog broja u okviru klase i godine.

Pristupna lozinka je šifra koja služi da spreči druge osobe da ostvare uvid u predmet. Ovu lozinku dobili ste na šalteru u opštini zajedno sa potvrdom o prijemu.